Logo ПОЗИТРОН GMBH

Прилади та системи радіаційного контролю для промисловості, науки, екології. Автоматизовані системи.

 

Дозиметр-радіометр МКС-2001

 • Загальні відомості
 • Технічні характеристики
 • Варіанти виконань
 • Дозиметр-радіометр МКС-2001 являє собою багатофункціональний стаціонарний прилад з цифровою індикацією показань, мікропроцесорним управлінням і наявністю змінних блоків (пристроїв) детектування БДМГ-04, УДЖГ-01-02, УДГБ-01, БДМГ-101, БДМН-100, які підключаються екранованим кабелем до блоку вимірювання БОИ-12 або БОИ-12-01 Блок сигналізації БИЦ-17 (Поставляється на замовлення споживача) призначений для дублювання світлових і звукових сигналів про перевищення встановлених порогів виміряними значеннями. Застосовується для проведення дозиметричного контролю в установах, де ведуться роботи із застосуванням радіоактивних речовин та інших радіаційно-небезпечних джерел іонізуючих випромінювань.

  Блок (пристрій) детектування перетворює значення вимірюваної фізичної величини в послідовність імпульсів на виході. Сигнали від блоку (пристрою) детектування надходять на вхід блоку вимірювання, де відбувається їх обробка.

  Дозиметр-радіометр забезпечує установку двох порогів спрацьовування сигналізації - поріг попереджувальний і поріг аварійний. Перевищення порогів сигналізації відображається елементами світлової та звукової сигналізації. Світлова та звукова сигналізація перевищення порогів, виконана на елементах індикації зеленого, жовтого, червоного кольору і звуковому сигналізаторі, встановлених на блоці вимірювання БОИ-12.

  Залежно від встановлених коефіцієнтів налаштування, при перевищенні порогів включається звукова сигналізація.

  Кожен факт спрацьовування порогової сигналізації фіксується в журналі перевищень граничних значень.

  При включенні дозиметр-радіометр автоматично ідентифікує тип підключеного блоку (пристрою) детектування.

  В процесі роботи дозиметр-радіометр забезпечує автоматичне перемикання діапазону вимірювання для блоків детектування з перемиканням діапазонів і накопиченням виміряних значень у пам'яті (журналі виміряних значень) з періодичністю, заданою в параметрах налаштування.

  Блок вимірювання БОИ-12 призначений для:
  - підрахунку електричних імпульсів, що надходять від підключеного блоку детектування;
  - визначення середньої швидкості підрахунку послідовності вхідних імпульсів;
  - обчислення результатів вимірювання, на підставі отриманої середньої швидкості підрахунку вхідної імпульсної послідовності;
  - виведення на РКД (дисплей) результатів вимірювання;
  - видачі світлових та звукових сигналів при перевищенні встановлених порогів (попереджувального і аварійного);
  - подачі напруги живлення на блок детектування;
  - запису і зберігання даних у журналах;
  - передачі і прийому інформації з незалежних інтерфейсів RS-232 і RS-485.

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 пройшов державні приймальні випробування оцінки відповідності технічним регламентам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затверджених Постановою КМУ №94 від 13.01.2016 р., має сертифікат перевірки типу № UA-TR.113-0064/03-17 від 23.10.17 р.

 • Електроживлення дозиметра-радіометра (для виконань 01,02,05-09,20-26) здійснюється від мережі змінного струму напругою,
  - В
  - з частотою, Гц


  від 187 до 242
  50 ± 1

  Номінальне значення напруги електроживлення (для виконань 01,02,05-09,20-26) становить, В 220
  Електроживлення дозиметра-радіометра (для виконань 10,11,14-19) здійснюється від джерела постійного струму напругою, В +12(±0,5)
  Струм споживання (для виконань 10,11,14-19) при номінальній напрузі живлення +12 В, мА не більше 100
  Потужність, споживана дозиметром-радіометром, ВА
  для виконань 20,21,24


  не більше 160

  Час встановлення робочого режиму дозиметра-радіометра, хв
  для МКС-2001 виконань 02,05,06,07,09,11,16,17
  для МКС-2001 виконань 01,08,10,14,15,18,20,21,22,23,24,25,26


  не більше 10
  не більше 30

  Час безперервної роботи дозиметра-радіометра, год/доба не менше 24
  Нестабільність показів дозиметра-радіометра за час безперервної роботи 24 год,% не більше 5
  Середнє напрацювання до відмови дозиметра-радіометра, год не менше 10000
  Середній термін служби дозиметра-радіометра з урахуванням заміни окремих модулів і вузлів, що виробили свій ресурс, років не менше 10

  Умови експлуатації:

  Температура навколишнього середовища для БОИ-12 та БИЦ-17, °С від +5 до +50
  Швидкість зміни температури, °С/год не більше 5
  Верхнє значення відносної вологості (при + 50 ºС),%
  гранична відносна вологість (при +50 ºC)
  75
  100
  Атмосферний тиск, кПа від 54 до 540
 • При підключенні відповідного блоку детектування дозиметр-радіометр дозволяє вимірювати потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання в зонах з низькою і високою потужностями дози, потужність еквівалентної дози нейтронного випромінювання (БДМН-100), об'ємну активність гамма випромінюючих нуклідів в рідині (УДЖГ-01).

  Варіант виконання 01

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 з блоком детектування БДМГ-101 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в зонах з високим значенням потужності дози.

  Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-101

  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
  Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 3∙10-4 до 2∙102
  Межі основної відносної похибки вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше,% ± 25
  Зміна чутливості дозиметра-радіометра з блоком детектування БДМГ-101 при постійній потужності еквівалентної дози в залежності від енергії реєстрованого випромінювання в діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ не більше 30% від значення, отриманого від робочого еталонного джерела137Cs

  Варіант виконання 02, 05, 11, 16*

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 з блоком детектування БДМН призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання

  Технічні характеристики блоку детектування БДМН

  Діапазон енергій нейтронного випромінювання, МеВ від 0,025 до 10,0
  Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання, мЗв/год від 0,1 до 100
  Межі основної відносної похибки вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше,% ± 25
  Чутливість блоку детектування до випромінювання Рu-Ве джерела не менше 0,45 імп/с на 1 мкЗв/год.

  * - Виконання 05 має в складі блок вимірювання БОИ-12-01 для підключення до аналізатора АМП-12 "Пульс-1А". Виконання 11 і 16 мають в складі блок вимірювання БОИ-12-01 з живленням+12 В. Виконання 11 поставляється без охолоджувача для блоку детектування БДМН.

  Варіант виконання 06, 07, 09, 17*

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 з використанням блоку детектування БДМГ-04 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в широкому значенні вимірювань, починаючи з рівня фону.

  Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-04

  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
  Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,05 до 10
  Чутливість блоку детектування при градуюванні по зразковому радіонукліду137Cs, не менше:
  - БДМГ-04 (чутливий канал), с-1/(мкЗв∙год-1);
  - БДМГ-04 (грубий канал), с-1/(мкЗв∙год-1);
   

  4,0
  8,0
  Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда137Cs не більше ± 25 %

  * - Виконання 07 має в складі блок вимірювання БОИ-12-01. Виконання 09 має в складі "інтелектуальний" блок детектування БДМГ-04. Виконання 17 має в складі блок вимірювань БОИ-12-01 з живленням +12 В.

  Варіант виконання 08

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 з використанням блоку детектування БДМГ-04-02 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

  Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-04-02

  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ

  від 0,05 до 3,0

  Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,04∙10-6 до 4∙10-3

  Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда137Cs не більше ± 25 %

  Варіант виконання 10, 18*

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-01) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-01 входить блок детектування БДПГ-01 і монтажний комплект. У УДЖГ-01-01, на відміну від УДЖГ-01, використовується тільки основний канал з блоком детектування БДПГ-01. Компенсаційний канал в УДЖГ-01-01 відсутній.

  Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-01

  Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 2∙103 до 1∙108
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95),% 30
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині, м3 від 1,26∙10-3 до 2,34∙10-3
  Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом 137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування від 1,12∙10-2 до 2,08∙10-2

  *Примітка: варіант виконання 10 відрізняється від 18 виконання наявністю інтерфейсу RS485.

  Варіант виконання 14

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-02) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-02 входять два блоки детектування БДПГ-01 (основний і компенсаційний) в свинцевому захисті. Основний блок детектування БДПГ-01 встановлений у вимірювальній камері. Дозиметр-радіометр МКС-2001 (далі по тексту - дозиметр-радіометр) застосовується для контролю рідких технологічних середовищ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДЖГ-04Р при модернізації АКРБ.

  Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-02

  Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 2,0∙104 до 1,0∙109
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95),% 35
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині, м3 від 1,47∙10-4 до 2,74∙10-4
  Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування 1,6∙10-2

  Варіант виконання 15

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-03) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-03 входять два (основний і компенсаційний) блока детектування БДПГ-01-01. Блоки детектування встановлені в свинцевому захисті. Блоки детектування БДПГ-01-01 основного і компенсаційного каналів встановлені в вимірювальних камерах (зі складу свинцевого захисту). Дозиметр-радіометр МКС-2001 застосовується для контролю рідких технологічних середовищ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДЖГ-01-03 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДЖГ-06Р при модернізації АКРБ.

  Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-03

  Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 1,0∙105 до 1,0∙1010
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95),% 30
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда137Cs в рідині, м3 від 0,87∙10-5 до 1,61∙10-5
  Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування від 2,59∙10-3 до 4,82∙10-3

  Варіант виконання 20, 22*

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 20 і 22 виконань призначений для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). Дозиметр-радіометр застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях. До складу УДГБ-01 входять чутливі блоки детектування БДПБ-08 (основний канал) і БДПБ-08-04 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера, встановлені в свинцевому захисті. Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-08 (при модернізації АКРБ).

  Технічні характеристики:

  Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк / м3 від 7,4 ×103 до 5,2 ×109
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить,% 35
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ 85Kr, м3 від 3,9∙10-5 до 8,1∙10-5
  Чутливість SТ при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами 90Sr+90Y, с-1∙хв-1∙см-2
  для блоку детектування БДПБ-08
  для блоку детектування БДПБ-08-04


  від 0,455 до 0,945
  від 0,26 до 0,54
  Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, с-1 не більше 2
  Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с-1 не більше 1
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

  * - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 20-го виконання входить насосний блок БН-01.

  Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 20, 22 виконань:

  Варіант виконання Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
  Ширина Висота Глибина
  Виконання 20 (з УДГБ-01 зі свинцевим захистом і блоком насосним БН-01) 650 880 360 75
  Виконання 22 (з УДГБ-01 зі свинцевим захистом) 705 640 540 140

  Варіант виконання 21, 23*

  Дозиметри-радіометри МКС-2001 21 і 23 виконань з пристроєм детектування УДГБ-01-01 призначені для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). До складу пристрою детектування УДГБ-01-01 входять грубі блоки детектування БДПБ-08-01 (основний канал), БДПБ-08-02 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера, встановлені в свинцевому захисті. Дозиметр-радіометр МКС-2001 з пристроєм детектування УДГБ-01 застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-05.

  Технічні характеристики:

  Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк/м3 від 3,7 ×108 до 1,1 ×1013
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить,% 35
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ85Kr, м3 від 4,55∙10-9 до 9,45∙10-9
  Чутливість SТ при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами90Sr+90Y, с-1∙хв-1∙см-2
  для блоку детектування БДПБ-08-01
  для блоку детектування БДПБ-08-02


  від 0,47∙10-2 до 0,99∙10-2
  від 0,455 до 0,945
  від 0,85∙10-3 до 1,75∙10-3
  Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08-01 і БДПБ-08-02, с-1 не більше 0,5
  Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08-01 і БДПБ-08-02, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с-1 не більше 0,25
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

  * - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 21-го виконання входить насосний блок БН-01.

  Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 21, 23 виконань:

  Варіант виконання Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
  Ширина Висота Глибина
  Виконання 21 (з УДГБ-01-01 зі свинцевим захистом, з блоком насосним БН-01) 650 890 360 110
  Виконання 23 (з УДГБ-01-01 зі свинцевим захистом) 705 555 320 105

  Варіант виконання 24, 25*

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 24 і 25 виконань призначений для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). Дозиметр-радіометр застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях. Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-08 (при модернізації АКРБ). До складу УДГБ-01 входять чутливі блоки детектування БДПБ-08 (основний канал), БДПБ-08-04 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера. Дозиметри-радіометри МКС-2001 24 і 25 виконань є аналогами МКС-2001 21 і 23 виконань, але без свинцевого захисту.

  Технічні характеристики:

  Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк / м3 від 7,4 ×103 до 5,2 ×109
  Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить,% 35
  Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ 85Kr, м3 від 3,9∙10-5 до 8,1∙10-5
  Чутливість SТ при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами 90Sr+90Y, с-1∙хв-1∙см-2
  для блоку детектування БДПБ-08
  для блоку детектування БДПБ-08-04  від 0,455 до 0,945
  від 0,26 до 0,54
  Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, с -1 не більше 2
  Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с -1 не більше 1
  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

  * - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 24-го виконання входить насосний блок БН-01.

  Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 24, 25 виконань:

  Варіант виконання Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
  Ширина Висота Глибина
  Виконання 24 (з УДГБ-01-02, без свинцевого захисту, з блоком насосним БН-01) 650 880 360 75
  Виконання 25 (з УДГБ-01-02, без свинцевого захисту) 705 610 330 55

  Варіант виконання 26

  Дозиметр-радіометр МКС-2001 виконання 26 (з двома блоками детектування БДМГ-04-02) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання по двох незалежних каналах. Дозиметр-радіометр застосовується для проведення дозиметричного контролю в установах, де проводяться роботи із застосуванням радіоактивних речовин та інших радіаційно-небезпечних джерел іонізуючих випромінювань.

  Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-04-02:

  Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
  Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,05∙10-6 до 2∙10-3
  Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs, не більше ± 25%

КАТАЛОГ
43

Електронний каталог
           2020 - 2021

              ua
     ru

За допомогою кнопок наступна / попередня ви зможете гортати каталог. Натиснувши на сторінку, ви зможете збільшити її.

НОВИНИ
4еп

Неліквідні
комплектуючі

"Позитрон GMBH" пропонує для реалізації комплектуючі. Перелік комплектуючих у вкладеному файлі.

43ек

   Презентація
     продукції

    PDF      PPSX

43ек

Радіометр РЗБА-04-04М, виконання 01

Установка призначена для вимірювання рівня забрудненості одягу персоналу, рук і взуття альфа- і бета-активними речовинами і сигналізації про перевищення порогових рівнів.

ЩЕ...