Logo ПОЗИТРОН GMBH

Прилади та системи радіаційного контролю для промисловості, науки, екології. Автоматизовані системи.

 

Радіометр забрудненості поверхонь альфа та бета-активними речовинами РЗБА-04-04М

 • Загальні відомості
 • Технічні характеристики
 • Варіанти виконань
 • Радіометр забрудненості поверхонь альфа та бета-активними речовинами РЗБА-04-04М (далі радіометр) призначений для вимірювання забрудненості поверхонь (на шкірі або спецодягу персоналу) бета- і альфа-активними речовинами (за щільністю потоку альфа- і бета-частинок, що падають на вхідні вікна блоків детектування) і сигналізації про перевищення (або не перевищення) встановлених порогових рівнів.

  Спеціальне розміщення стаціонарних блоків детектування БДЗБ на корпусі радіометра дозволяє робити одночасне вимірювання по 18 ділянкам забрудненості поверхні одягу (або шкіри) людини бета- активними речовинами. Вимірювання всіх інших ділянок забезпечується виносним блоком детектування БДЗБ (для вимірювання забрудненості бета- активними речовинами) і виносним блоком детектування БДЗА (для вимірювання забрудненості альфа- активними речовинами).

  Радіометр РЗБА-04-04М відноситься до засобів вимірювальної техніки з пороговим пристроєм, в яких звукова і світлова сигналізація спрацьовує при перевищенні встановленого порогового рівня забрудненості бета та альфа-активними речовинами.

  Радіометр РЗБА-04-04М видає сигнал «ЧИСТО» і відмикає пристрій заборони виходу, якщо ні по одному зі стаціонарних каналів не відбулося перевищення рівня забрудненості бета - активними речовинами над заданим порогом.

  Радіометр РЗБА-04-04М видає сигнал «БРУДНО» в разі перевищення рівня забрудненості бета - активними речовинами над заданим порогом хоча б по одному стаціонарному каналу.

  Радіометр РЗБА-04-04М має можливість підключення до локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) за допомогою інтерфейсу RS485 (або, за окремим замовленням, RS232).

  Блоки детектування БДЗБ і БДЗА забезпечують перетворення потоку бета-і альфа-частинок, відповідно, в статистично розподілену послідовність імпульсів напруги, частота яких залежить від щільності потоку частинок.

  Блоки вимірювання УАК-07 і БОИ-04 забезпечують аналіз і математичну обробку потоку електричних імпульсів, що надходять від блоків детектування, видачу сигналів про перевищення або неперевищення встановленого порогу (за допомогою індикаторів «КОНТРОЛЬ», «ЧИСТО» і «БРУДНО») та індикацію чисельних результатів вимірювання.

  Радіометр забрудненості поверхонь альфа-і бета-активними речовинами РЗБА-04-04М пройшов державні приймальні випробування оцінки відповідності технічним регламентам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затверджених Постановою КМУ №94 від 13.01.2016 р, має сертифікат перевірки типу № UA-TR.113-0064/04-17 від 22.10.17 р.

 • Діапазон вимірювань радіометром щільності потоку бета-частинок з поверхні, хв-1∙см-2;
  - в діапазоні енергій бета-частинок, МеВ
  від 5 до 15000
  від 0,15 до 2,5
  Межі основної відносної похибки вимірювання радіометром щільності потоку бета-частинок при довірчій ймовірності 0,95 не перевищують,% ± 30
  Діапазон вимірювань радіометром щільності потоку альфа-частинок з поверхні, хв-1∙см-2
  в діапазоні енергій альфа-частинок, МеВ
  від 0,1 до 10000
  від 4,13 до 5,6
  Межі основної відносної похибки вимірювання радіометром щільності потоку альфа-частинок з поверхні при довірчій ймовірності 0,95 не перевищують,% ± 30
  Чутливість блоків детектування БДЗБ до бета-випромінювання від робочих еталонних джерел типу СО з радіонуклідами 90Sr+90Y не менше, (імп/с)/(хв-1∙см-2):
  - для каналів №1¸13, 16-19;
  - для каналів №14 и №15


  0,5
  0,3
  Чутливість блоку детектування БДЗА до альфа- випромінювання від робочих еталонних джерел типу П9 з радіонуклідом239Pu не менше, (імп/с)/(хв-1∙см-2) 0,2
  Чутливість блоку детектування БДЗА до альфа- випромінювання від робочих еталонних джерел типу У8 з радіонуклідом238U не менше, (імп/с)/(хв-1∙см-2). 0,08
  Чутливість блоку детектування БДЗА до альфа- випромінювання від робочих еталонних джерел типу В4 з радіонуклідом 234U не менше, (імп/с)/(хв-1∙см-2) 0,04
  Порогові рівні спрацьовування сигналізації встановлюються індивідуально для кожного вимірювального каналу, хв-1∙см-2:
  - для блоку детектування БДЗА в межах;
  - для блоків детектування БДЗБ в межах.

  від 0,1 до 9999
  від 5 до 9999
  Дискретність установки порогів, хв-1∙см-2:
  - при порогових рівнях менше 5 хв-1∙см-2;
  - при порогових рівнях більше 5 хв-1∙см-2

  0,1
  1
  Час безперервної роботи, год/доба Не обмежено
  Час встановлення робочого режиму не більше, хв 2
  Нестабільність показань радіометра за час безперервної роботи 24 год не більше,% 5
  Споживана потужність з урахуванням потужності, споживаної підключеними до аналізатора блоків і пристроїв детектування не більше, ВА 150
  Середнє напрацювання на відмову радіометра не менше, год 10000
  Середній термін служби радіометра не менше, років 10
 • Радіометр забрудненості поверхонь альфа- і бета-активними речовинами РЗБА-04-04М здійснюється в різних виконаннях. Залежно від виконання радіометр може мати:

  – різну кількість каналів і, відповідно, різну сумарну площу блоків детектування;
  – додаткові виносні блоки детектування для вимірювання забрудненості поверхонь альфа- і бета-активними нуклідами, підключені до автономного блоку вимірювання;
  – стаціонарні блоки детектування для контролю тильної сторони долонь;
  – рухомий блок детектування для вимірювання забрудненості верхньої частини голови;
  – вбудований промисловий комп'ютер;
  – один або два дисциплінарних бар'єри для проходу персоналу.

  Виконання 20, 40 (базовий варіант)

  Є стійкою з 18 стаціонарними блоками детектування (далі БД) БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (Що знаходиться всередині корпусу установки). Базове виконання оснащено блоком індикації БИЦ-03,На якому зображена у вигляді мнемосхеми фігура людини призначена для індикації області забруднення по кожному з 18 стаціонарних каналів. Виконання 20 має блок індикації і клавіатури БИЦ-02 за допомогою якого можна вивести числові результати вимірювання по кожному з 18 стаціонарних каналів, а також проводити налаштування радіометра. Базове виконання радіометра оснащено БД для контролю верхньої частини голови, розміщеного на рухомий осі. Положення блоку детектування верхньої частини голови регулюється в залежності від зросту людини. Також присутні стаціонарні БД для контролю тильної сторони долонь.

  Базова модель оснащена виносним БД БДЗБ для контролю «сліпих місць» по бета забрудненню. Так само в базовій моделі передбачено виносний БД БДЗА для контролю ділянок людського тіла по альфа забруднення. Результати вимірювання по кожному з виносних каналів обробляються і виводяться на РКІ дисплей блоку вимірювання БОИ-04. У разі перевищення забруднення над рівнем встановленого порогового значення на блоці БОИ-04 спалахує червоний світлодіод («БРУДНО») і включається звукова сигналізація. У разі не перевищення порогу, спалахує зелений світлодіод («ЧИСТО»). Виконання 20 має два дисциплінарних бар'єри для проходу персоналу. Виконання 40 відрізняється наявністю тільки одного дисциплінарного бар'єру.

  Виконання 20.01, 40.01

  Радіометр РЗБА-04-04М виконання 20.01 і 40.01 є аналогами 20 і 40 виконань відповідно, за винятком однієї відмінності. Блок індикації БИЦ-03 замінено на виносний промисловий комп'ютер. Виконання 20.01 має два дисциплінарних бар'єри для проходу персоналу. Виконання 40.01 відрізняється наявністю тільки одного дисциплінарного бар'єру.

  Виконання 21, 41

  Стійка з 15 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). На відміну від базової моделі, відсутні стаціонарні блоки детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь. Виконання 21 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 41 одним.

  Виконання 22, 42

  Стійка з 15 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). На відміну від базової моделі, відсутні: стаціонарні блоки детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь; виносні блоки детектування для контролю «сліпих» місць по бета- забрудненню; виносний блок для контролю ділянок людського тіла по альфа- забрудненню; блок БОИ-04. Виконання 22 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 42 одним.

  Виконання 24, 44

  Стійка з 15 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). Радіометр оснащений виносним блоком детектування для контролю сліпих місць по бета- забрудненню. На відміну від базової моделі, відсутні: стаціонарні блоки детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь; виносний блок детектування для контролю ділянок тіла по альфа- забрудненню. Виконання 24 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 44 одним.

  Виконання 28, 48

  Стійка з 18 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). Радіометр оснащений стаціонарними блоками детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь. Радіометр оснащений виносним блоком детектування БДЗБ для контролю «сліпих місць» по бета- забрудненню. На відміну від базового варіанту, відсутній виносний блок детектування БДЗА для контролю ділянок людського тіла по альфа- забрудненню. Всі інші вузли аналогічні базовій моделі. Виконання 28 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 48 одним.

  Виконання 29, 49

  Стійка з 18 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). Радіометр оснащений стаціонарними блоками детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь. Радіометр оснащений виносним блоком детектування БДЗА для контролю ділянок тіла по альфа- забрудненню. Блок вимірювання БОИ-04 призначений для виведення результатів вимірювань по виносному каналу. На відміну від базового варіанту, відсутній: виносний блок детектування БДЗБ для контролю «сліпих» місць по бета- забрудненню. Всі інші вузли аналогічні базовій моделі. Виконання 29 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 49 одним.

  Виконання 32, 52

  Стійка з 18 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). Радіометр оснащений стаціонарними блоками детектування для контролю верхньої частини голови і тильної сторони долонь. На відміну від базового варіанту відсутні виносні блоки детектування БДЗБ і БДЗА для контролю ділянок людського тіла по бета- альфа- забрудненню. Всі інші вузли аналогічні базовій моделі. Виконання 32 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 52 одним.

  Виконання 35, 55

  Стійка з 17 стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 (що знаходиться всередині корпусу установки). Радіометр оснащений стаціонарними блоками детектування для контролю тильної сторони долонь. Радіометр оснащений виносним блоком детектування БДЗБ для контролю сліпих місць по бета- забрудненню. Блок вимірювання БОИ-04 призначений для виведення результатів вимірювань по виносного каналу. На відміну від базового варіанту, відсутній: стаціонарний блок детектування для контролю верхньої частини голови; виносний блок детектування БДЗА для контролю ділянок людського тіла по альфа- забрудненню. Всі інші вузли аналогічні базовій моделі. Виконання 35 оснащено двома дисциплінарними бар'єрами, а виконання 55 одним.

  Виконання 68

  Радіометр РЗБА-04-04М вик. 68 контролює забрудненість поверхні по 36 ділянкам тіла людини 36-ма стаціонарними блоками, кожному з яких відповідає окремий вимірювальний канал. Радіометр РЗБА-04-04М вик. 68 являє собою стаціонарний пристрій, що складається з: - стійки з 36 стаціонарними блоками детектування БДЗБ (БДЗБ-15 і БДЗБ-16) і блоком вимірювання УАК-07 (який розташований всередині стійки радіометра); - виносного блоку детектування БДЗБ (БДЗБ-05) для вимірювання рівня забрудненості бета- активними речовинами будь-якої ділянки поверхні тіла; - виносного блоку детектування БДЗА для вимірювання рівня забрудненості альфа- активними речовинами будь-якої ділянки поверхні тіла; - блоку вимірювання БОИ-04, який обробляє і виводить на РКД (дисплей) результати вимірювань з виносних блоків БДЗБ і БДЗА; - двох дверей з електромагнітними замками, що перешкоджає можливості проходження персоналу через радіометр без контролю. Радіометр РЗБА-04-04М вик. 68 забезпечує: - світлову та звукову сигналізацію перевищення (сигнал «БРУДНО») або неперевищення (сигнал «ЧИСТО») встановлених порогових значень. Граничні значення встановлюються окремо для кожного каналу. Блок вимірювання БОИ-04 має власний звуковий і світловий сигналізатор «ЧИСТО», «БРУДНО»; - видачу (на кольоровий дисплей) візуальної і текстової інформації про результати контролю та стан блоків детектування в усіх режимах роботи радіометра; - відмикання пристрою заборони виходу в разі неперевищення порогового значення забрудненості по всіх каналах.

  Виконання 27

  Стаціонарна установка РЗБА-04-04М виконання 27 призначена для вимірювання рівня забруднення рук альфа-активними речовинами по трьом каналам (два стаціонарних блока детектування на навісній стійці і один виносний блок детектування). Канали для контролю забруднення поверхності бета-активними речовинами в радіометрі РЗБА-04-04М виконання 27 відсутні. Радіометр РЗБА-04-04М виконання 27 забезпечує: - вимірювання рівня забруднення поверхні долонь( або їх тильной сторони) альфа-активними речовинами по двум каналам зі стаціонарними блоками детектування. - вимірювання рівня забрудненості поверхні виносним БД

  Виконання 05

  Являє собою окремий виносний блок БДЗБ для контролю ділянок людського тіла по бета- забрудненню. Результати вимірювань виводяться на блок вимірювання БОИ-04, функції радіометра аналогічні функціям виносного блоку детектування БДЗБ на базовій моделі радіометра. Радіометр оснащений пристосуванням для кріплення на стіну. Відмінності від базової моделі: відсутні стаціонарні блоки детектування і виносний блок детектування по альфа- забрудненню.

  Виконання 06

  Являє собою два виносних блока детектування БДЗБ і БДЗА для контролю ділянок людського тіла по бета- і альфа-забрудненню. Результати вимірювань виводяться на блок вимірювання БОИ-04, функції радіометра аналогічні функціям виносних блоків детектування БДЗБ і БДЗА на базовій моделі радіометра. Радіометр оснащений пристосуваннями для кріплення на стіну. Відмінності від базової моделі - відсутність стаціонарних блоків детектування.

  Виконання 10

  Окремий виносний блок БДЗА, для контролю ділянок людського тіла по альфа- забрудненню. Результати вимірювань виводяться на блок вимірювання БОИ-04, функції радіометра аналогічні функціям виносного блоку детектування БДЗА на базовій моделі радіометра. Радіометр оснащений пристосуванням для кріплення на стіну. Відмінності від базової моделі, відсутні: стаціонарні блоки детектування; виносний блок детектування по бета- забрудненню.

  Виконання 11

  Стаціонарна установка для контролю забруднення рук. Радіометр оснащений двома стаціонарними блоками детектування БДЗБ і блоком вимірювання УАК-07 для виведення результатів вимірювань і індикації перевищення або неперевищення встановлених порогових значень забруднення. Радіометр оснащений пристосуванням для кріплення на стіну. Відмінності від базового варіанту: кількість стаціонарних блоків детектування БДЗБ скорочено до двох, відсутні виносні блоки детектування для контролю ділянок людського тіла по альфа- і бета-забрудненню.

  Виконання 16

  Стаціонарна установка для контролю забруднення рук і ніг по альфа- і бета-забрудненню. Радіометр оснащений двома стаціонарними блоками детектування БДЗБ, а також блоком вимірювання УАК-07 для виведення результатів вимірювань і індикації перевищення або неперевищення встановлених порогових значень забруднення. Відмінності від базового варіанту: кількість стаціонарних блоків детектування БДЗБ скорочено до чотирьох, відсутні виносні блоки детектування для контролю ділянок людського тіла по альфа- і бета-забрудненню.

  Виконання 16.01

  Радіометр РЗБА-04-04М виконання 16.01 призначений для вимірювання рівня забрудненості одягу персоналу, рук і взуття бета-активними речовинами (по щільності потоку бета-частинок, що падають на вхідні вікна блоків детектування) і сигналізації про перевищення (або не перевищенні) встановлених граничних рівнів. Розміщення стаціонарних блоків детектування на корпусі радіометра дозволяє виробляти одночасне вимірювання забруднення поверхні бета-активними речовинами по 6 дільнках:

  - долоні лівої руки;
  - тильна сторона кисті лівої руки;
  - долоні правої руки;
  - тильна сторона кисті правої руки;
  - стопа лівої ноги;
  - стопа правої ноги.

  Для забезпечення вимірювання забрудненості бета-активними речовинами інших ділянок тіла (або одягу) в радіометрі є додатковий канал з виносним блоком детектування.

  Виконання 16.02

  Радіометр РЗБА-04-04М виконання 16.02 призначений для вимірювання рівня забрудненості одягу персоналу, рук і взуття бета и альфа-активними речовинами (по щільності потоку альфа- і бета-частинок, що падають на вхідні вікна блоків детектування) і сигналізації про перевищення (або не перевищенні) встановлених граничних рівнів. Розміщення стаціонарних блоків детектування(БД) на корпусі радіометра дозволяє виробляти одночасне вимірювання забруднення поверхні бета-активними речовинами по 6 дільнках:

  - долонь лівої руки;
  - тильна сторона кисті лівої руки;
  - долонь правої руки;
  - тильна сторона кисті правої руки;
  - стопа лівої ноги;
  - стопа правої ноги.

  Для забезпечення вимірювання забрудненості альфа-активними речовинами інших ділянок тіла (або одягу) в радіометрі є додатковий канал з виносним блоком детектування.

  Виконання 19

  Стаціонарна установка для контролю забруднення рук і для контролю ділянок людського тіла по бета- забрудненню. Радіометр оснащений двома стаціонарними блоками детектування БДЗБ і виносним блоком БДЗБ, а також блоком вимірювання УАК-07 для виведення результатів вимірювань і індикації перевищення або неперевищення встановлених порогових значень забруднення. Радіометр оснащений пристосуванням для кріплення на стіну. Відмінності від базового варіанту: кількість стаціонарних блоків детектування БДЗБ скорочено до двох, відсутній виносний блок детектування для контролю ділянок людського тіла по альфа- забрудненню.

КАТАЛОГ
43

Електронний каталог
           2020 - 2021

              ua
     ru

За допомогою кнопок наступна / попередня ви зможете гортати каталог. Натиснувши на сторінку, ви зможете збільшити її.

НОВИНИ
4еп

Неліквідні
комплектуючі

"Позитрон GMBH" пропонує для реалізації комплектуючі. Перелік комплектуючих у вкладеному файлі.

43ек

   Презентація
     продукції

    PDF      PPSX

43ек

Радіометр РЗБА-04-04М, виконання 01

Установка призначена для вимірювання рівня забрудненості одягу персоналу, рук і взуття альфа- і бета-активними речовинами і сигналізації про перевищення порогових рівнів.

ЩЕ...